Behandling av personopplysninger

Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger som innhentes og lagres i Steinbyggeren™, og hva vi gjør for å ivareta personvernet. Juridisk ansvarlig er EKH Grafisk AS.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på typiske personopplysninger som vi behandler, er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Vi har ansvar riktig behandling av personopplysninger. Vi synes det er viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter, og hva vi gjør for å ivareta ditt personvern.

Nedenfor ser du hvilken informasjon vi samler inn og bruker, hvorfor og hvordan vi innhenter den og hvordan vi beskytter den.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre din mening. Dersom du har kommentarer til, eller spørsmål om, personvernerklæringen vår eller andre spørsmål knyttet til personvern, ber vi deg kontakte oss på post@ekh.no.

Du kan også sende oss en skriftlig henvendelse via post til

EKH Grafisk AS
Postboks 2040
6422 Molde

Rammene for vår behandling av personopplysninger

Vi behandler personopplysningene dine i tråd med gjeldende norsk lov og forskrift.

Når vi bruker uttrykket «behandling» av personopplysninger, betyr det enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

All behandling av personopplysninger krever at det finnes et lovlig grunnlag for dette. Hvis det ikke foreligger annet lovlig grunnlag, for eksempel at det er inngått en avtale som gjør det nødvendig å behandle visse personopplysninger, vil vi alltid be om ditt samtykke før vi behandler personopplysningene dine.

 

Formålene med behandling av personopplysninger

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er først og fremst å håndtere forespørsler i Steinbyggeren™.

 

Hvilke personopplysninger som behandles

I all hovedsak vil personopplysningene være mottatt direkte fra deg. Hvis vi innhenter opplysninger om deg fra tredjepart, har du normalt krav på å bli informert om det.

Opplysninger vi behandler, kan blant annet omfatte: navn, adresse, e-post og telefonnummer.

Når du lagrer et design (sender en bestilling, sender en forespørsel, sender en kopi, lagrer eller skriver ut), lagres din e-postadresse sammen med designet som en referanse. Dette for å senere kunne avhjelpe deg som kunde.

 

Hvem vi deler opplysningene dine med, og hvorfor

Vi kan dele informasjonen din med vår(e) Samarbeidspartner(e) som står ansvarlig for en gitt installasjon av Steinbyggeren™, i tillegg til andre tredjeparter i tilknytning til tjenesten som leveres. Dette for at forespørsler skal håndteres på en god måte.

Personopplysningene dine vil ikke under noen omstendighet blir overført til annen tredjepart uten at det er inngått nødvendige avtaler som sikrer at dine rettigheter ivaretas.

 

Innsyn og retting

Etter personopplysningsloven har du krav på innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Dersom de registrerte opplysningene er uriktige eller ufullstendige, kan du kreve at opplysningene oppdateres. Se kontaktinformasjon nedenfor om du ønsker å benytte deg av noen av disse rettighetene.

 

Oppbevaring og sletting

Vi har innført sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen din. Sikkerhetstiltakene vi bruker vil avhenge av hvilken type informasjon som samles inn. Vi sletter dine personopplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for. Vi lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

 

Bruk av cookies

Vi bruker cookies i Steinbyggeren™ for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på systemet. Her kan du lese mer om vår bruk av cookies og hvordan du selv kan styre bruken.

Kontakt oss